ODR Platform

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.